Tarybos

MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos tarybos pirmininkas Kęstutis Garlauskas
Sekretorė Vijolė Eidukaitė
Nariai Aldas Pleiris, Neringa Jurkšaitienė
Tėvų atstovai Daiva Dulevičiūtė, Artūras Bernotas

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė Bronislava Mainonienė
Sekretorė Andrėja Kiežienė
Nariai Visi mokyklos mokytojai

 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė Lolita Trepekūnienė
Sekretorė Vijolė Eidukaitė
Nariai Kęstutis Garlauskas

Nerutė Čiukšienė

Daiva Garlauskienė