Apie mokyklą

Pasvalio muzikos mokykla įsteigta 1959 m.

Pirmuoju mokyklos direktoriumi buvo paskirtas Jonas Misiūnas, vadovavęs mokyklai trejus metus. Tuo metu mokykloje veikė tik dvi specialybės: fortepijono ir akordeono.

1960 m. buvo atidaryta smuiko klasė.

1960–1961 m. m. mokėsi 73 mokiniai.

Nuo 1962 iki 1976 m. mokyklai vadovavo Petras Januška.

1963 m.  mokyklą  baigė pirmoji absolventų laida.  1965 m. mokyklos direktoriaus Petro Januškos rūpesčiu atidarytos trimito ir klarneto klasės, 1969 m. – chorinio dainavimo klasė, po metų – kanklių klasė.

Nuo 1976 iki 2013 metų mokyklai vadovavo buvusi mokyklos absolventė Nijolė Klimavičienė.

1992 m. atidarytas Dailės skyrius, kuriam nuo pat jo įsteigimo pradžios vadovauja keramikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė, mokytoja metodininkė Nerutė Čiukšienė.

Per 57 m. Pasvalio muzikos mokykla išleido 53 Muzikos ir 18 Dailės skyriaus absolventų laidų.

 

MOKYKLOS VADOVAI

 

Jonas Misiūnas (1959–1962 m.)

Petras Januška (1962–1976 m.)

Nijolė Klimavičienė  (1976–2013 m.)

Kęstutis Garlauskas (2013-2015 m.)

Bronislava Mainonienė ( 2015 iki dabar)