Meno kolektyvai

MENO KOLEKTYVAI

 

Jaunučių choras (vadovė Daiva Garlauskienė)

Jaunių choras „Svalija“ (vad. Rasa Andžiuvienė)

 

Akordeonų orkestras (vad. Elona Rodžienė)

Small Big-Band (vad. Arūnas Viduolis)

Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Evaldas Kondrotas)

Kanklių ansamblis (vad. Bronė Petrauskienė)

Smuikininkų ansamblis (vad. Genovaitė Petrušaitienė)