Meno kolektyvai

MENO KOLEKTYVAI

 

Jaunučių choras (vadovė Daiva Garlauskienė)

Jaunių choras (vad. Rasa Andžiuvienė)

Akordeonų orkestras (vad. Elona Rodžienė)

Pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Evaldas Kondrotas)

Kanklių ansamblis (vad. Bronė Petrauskienė)

Smuikininkų ansamblis (vad. Genovaitė Petrušaitienė)