Mokomieji dalykai

SOLFEDŽIO, MUZIKOS TEORIJA IR MUZIKOS ISTORIJA

Nijolė Puodžiūnienė – solfedžio mokytoja metodininkė.

Kęstutis Garlauskas – solfedžio mokytojas ekspertas.

Daiva Garlauskienė – muzikos istorijos mokytoja metodininkė.

CHORINIS IR SOLINIS DAINAVIMAS

Daiva Garlauskienė – chorinio ir solinio dainavimo mokytoja metodininkė, Jaunučių choro vadovė.

Rasa Andžiuvienė – chorinio dainavimo vyr. mokytoja, jaunių choro vadovė.

Ramunė Maziliauskienė – chorinio dainavimo vyresnioji mokytoja.

Gema Šinkevičienė – solinio dainavimo mokytoja.

FORTEPIJONAS

 Lolita Trepekūnienė – fortepijono mokytoja metodininkė.

Aldona Balčiūnienė – fortepijono  vyresnioji mokytoja.

Vijolė Eidukaitė – fortepijono mokytoja  metodininkė, koncertmeisterė.

Kristina Matulienė – fortepijono mokytoja, koncertmeisterė.

Daiva Dulevičiūtė – fortepijono vyresnioji mokytoja.

Skirmantė Gabšytė – fortepijono vyresnioji mokytoja.

Daiva Grincevičienė – fortepijono mokytoja metodininkė.

Neringa Klimavičiūtė – fortepijono vyresnioji mokytoja, antrojo instrumento mokytoja.

AKORDEONAS

 Elona Rodžienė – akordeono mokytoja ekspertė.

Rasa Andžiuvienė – akordeono vyresnioji mokytoja.

STYGINIAI INSTRUMENTAI

 Genovaitė Petrušaitienė – smuiko vyresnioji mokytoja.

Aleksandras Dunis – gitaros mokytojas.

KANKLĖS

 Bronė Petrauskienė – kanklių mokytoja metodininkė

 PUČIAMIEJI INSTRUMENTAI

 Jonas Kepalas – saksofono vyresnysis mokytojas.

Arūnas Viduolis – saksofono vyresnysis mokytojas.

Vytautas Kazys Bičkauskas – varinių pučiamųjų instrumentų vyresnysis mokytojas.

Pranas Dapšauskas – varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas.

Evaldas Kondrotas – pučiamųjų instrumentų orkestro vadovas.

VARGONAI

Rimvydas Mitkus – vargonų vyresnysis mokytojas.

ANKSTYVASIS UGDYMAS

Eglė Lavickienė – ankstyvojo muzikinio ugdymo mokytoja.

DAILĖ

 Nerutė Čiukšienė – dailės mokytoja ekspertė.

 Erika Andriūnaitė – dailės mokytoja metodininkė.

Aldas Pleiris – dailės mokytojas metodininkas.