Tikslai, prioritetai

Strateginiai tikslai

  1. Sistemiškai plėsti mokinio pasirinktos ugdymo srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui bendrąsias ir dalykines meno kompetencijas, užtikrinti ugdymo prieinamumą ir lygias galimybes, plėtojant pasirenkamojo vaikų ugdymo turinio apimtį bei ugdymo metodus.
  2. Dalinantis idėjomis ir patirtimi, telkti mokinių, mokytojų ir tėvų bendruomenę, mokyklos socialinius partnerius bendrai kokybiškai kūrybinei partnerystei.
  3. Sukurti saugią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką, naujas pažinimo erdves.

 

Veiklos prioritetas

    Gerinti ugdymo kokybę, naudojantis pažangiausiais ugdymo metodais ir priemonėmis, plėtojant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, modernizuojant materialinę bazę.