ERASMUS+

Projektas KA2 – Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė

2022-01-01 Pasvalio muzikos mokykloje startuoja iš Erasmus+ fondo lėšų finansuojamas projektas

„Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“

 K210 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje

Projekto tikslas – jaunimo integracijos į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą skatinimas per daugiakultūriškumą.

Uždaviniai:

1. Didinti jaunimo socialinį sąmoningumą, pilietiškumą, ekologinį mąstymą, integraciją į Europos šalių bendruomenę, domėjimąsi Europos bendruomenei aktualiais klausimais, sudarant sąlygas dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

2. Skatinti jaunimo iniciatyvumą, saviraišką, didinti organizacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gerinti užsienio kalbos, istorijos, geografijos, menines bei darbo IT kompetencijas, įtraukiant į projekto veiklų organizavimą ir vykdymą.

Projekto trukmė

2022-01-01 – 2023-06-30

Projekto koordinatorius

Pasvalio muzikos mokykla (Pasvalys, Lietuva)

Partneriai

Liceul „Voltaire“ (Craiova, Rumunija)

http://liceulvoltaire.ro/

Agrupamento de escolas Miguel Torga (Monte Abraão, Portugalija)

http://mtorga.edu.pt/

Projekto įgyvendinimo komanda

Koordinatorius– Ramunė Maziliauskienė

Finansininkas – Vita Navalinskienė

Nariai – Rasa Andžiuvienė, Erika Andriūnaitė

Projekto dalyviai

Pasvalio muzikos mokykla Europoje

Erasmus+ projekto dalyvių susitikimas

Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė

Partneriai – švietimo įstaigos Lietuvoje ir Portugalijoje

Mes dalijamės ta pačia planeta, bet gyvename skirtinguose pasauliuose. Kaip padaryti, kad Europos tautų žmonės gyventų darnoje, taptų turtingesni per tarpusavio bendravimą, skirtumų priėmimą?

Tarpkultūrinis švietimas mums padeda formuoti empatiško žmogiškumo vertybes.

Sausio 27 dieną, buvo organizuota pirmoji virtuali projekto dalyvių video konferencija. Jos metu vyko projekto koordinatorių ir jaunimo prisistatymai, dalyviai susipažino su ekologijos terminais ir turėjo galimybę pasitikrinti, ar gyvena ekologiškai bei kiekviena mokykla pristatė logotipą. Dalyviai dar turės nuspręsti, kuris iš jų geriausiai atspindi projekto idėją ir reprezentuos viešinant įvykdytas veiklas. Ruošiantis susitikimui Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai kūrė logotipus ir buvo organizuotas balsavimas, kurio metu išrinktas vienas. Jo autorė Liepa Štuopinytė.

Logotipas

Logotipų paroda: https://padlet.com/rammunne/spwbkkfj0lvkxh31

Pasvalio MM Erasmus+ projekto svetainės nuoroda:
https://sites.google.com/d/1aGSJcwppJn7t1ePjWCuZFsEnDmHnDt00/p/1DdhWnulLoftcfh5tjdFd9V9fd8aLGhz6/edit

Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ svetainės nuoroda:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/1U2oBGuUjsP_15gaEtFBAjybilo9S0s9N/edit

Projektą „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ reprezentuojantis logotipas

Baigėsi pirmasis Pasvalio muzikos mokyklos (Lietuva), Liceul Voltaire (Rumunija) ir Agrupamento de Escolas Miguel Torga (Portugalija) Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ mėnuo. Sausį projekto dalyviai kūrė logotipus ir pristatė partneriams. Balsavimo metu iš jų buvo išrinktas vienas, geriausiai atspindintis projekto idėją. Tai licėjaus Voltaire (Rumunija) sukurtas logotipas “Aš ir daugiakultūris jaunimas“. Jauni žmonės siekia atrasti šalių partnerių kultūras, kad galėtų geriau gyventi kartu. Leidę save nunešti vaizduotės dvelksmui, volteriečiai įprasmino savo sumanymus parodydami, kad yra labai svetingi partnerių šalių istoriniam paveldui. Įkvėpti vėliavų spalvų, projekto dalyviai sukūrė logotipą, panaudodami šalis reprezentuojančius istorinius-architektūrinius simbolius. Rumunijai jie pasirinko Triumfo arką. Nacionalinis paminklas pastatytas rekordiškai greitai, pagal architekto Petre’o Antonescu projektą, pavyzdį pasiėmusį iš Paryžiaus kolegų. Šis paminklas yra Rumunijos pergalės Pirmajame pasauliniame kare simbolis. Kaip simbolinę vietą Lietuvai jie pasirinko gotikinę Galvės ežero salos pilį – puikų viduramžių Trakų miesto istorinį ir turistinį paminklą. XIV a. pirmoje pusėje statyta raudonų plytų pilis yra unikali Rytų Europoje. Belemo bokštas yra vienas simboliškiausių Lisabonos ir Portugalijos pastatų, menantis istorines portugalų jūrininkų atradimų keliones. Tai labai gražus bokštas, išpuoštas įmantriomis detalėmis, dantytomis sienomis, o nuo seno į jūrą jūreivius išlydi Dievo Motinos skulptūra, stovinti bokšto terasoje.

Vasario mėnesį projekto Erasmus+ dalyviai – Pasvalio muzikos mokykla, Liceul „Voltaire“ (Rumunija) ir Agrupamento De Escolas Miguel Torga (Portugalija) kūrė video, kuriuose pristatė savo mokyklas ir jose veikiančių mokinių tarybų veiklą. Tai pirmoji virtuali projekto dalyvių pažintis su projekte dalyvaujančiomis įstaigomis, jų veiklomis.
Antroji vasario mėnesio užduotis – sukurti koliažus „Ekoturizmas“. Ruošdamiesi užduočiai, jaunieji projekto dalyviai domėjosi ekoturizmo sąvoka, jo principais bei kaip toks keliavimo būdas išplėtotas projekto partnerių šalyse.
https://sites.google.com/mtorga.edu.pt/le-multiculturalisme/activit%C3%A9s-du-projet

Kovo mėnesį Erasmus + projekto dalyviai dalyvavo virtualiame forume
„Aplinkosauga“. Kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip būtų galima spręsti aplinkos užterštumo problemas bei kaip nuo pat mažens ugdyti atsakingą elgesį, saugant mus supančią aplinką.
Antroji užduotis – prezentacija „Projekte dalyvaujančių šalių regionų gamtinis paveldas“. Prezentacijas galima peržiūrėti projekto svetainėje.

https://sites.google.com/mtorga.edu.pt/le-multiculturalisme/activit%C3%A9s-du-projet/eco-tourisme

Kovo 23 d. Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi Pasvalio krašto muziejaus edukacijoje „Pasvalys-smegduobių kraštas“. Jos tikslas – sužinoti kuo daugiau informacijos apie Pasvalio krašto gamtinį paveldą, kurį vaikai pristatys projekto partneriams iš Portugalijos ir Rumunijos. Edukacijos metu buvo pateikta daug įdomių faktų apie tai, kokios uolienos „kalčiausios“, kad Pasvalyje smenga žemė, kokie yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys smegduobių atsiradimą, žiūrėjo nuotraukas, kuriose užfiksuoti šie gamtiniai reiškiniai Pasvalio rajone, dalyvavo virtualioje viktorinoje, taip pat susipažino su Žalsvojo šaltinio urvais per virtualios realybės akinius.

Erasmus+ projekto balandžio mėn. užduotys:

1.Virtuali viktorina jaunimui „Ką žinai apie Lietuvą, Rumuniją, Portugaliją?“ (Kahoot)

2. „Velykų papročiai Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje ankščiau ir dabar“. Jaunimo požiūris į tradicijų saugojimą ir puoselėjimą. Komikso kūrimas (ToonyTool)

Balandžio mėnesį projekto Erasmus+ dalyviai rungėsi „Kahoot“ viktorinoje bei kūrė komiksus apie Velykų papročius Lietuvoje, Rumunijoje ir Portugalijoje. Viktorinoje jaunimas atsakė į klausimus, susijusius su projekte dalyvaujančių šalių istorija, geografija ir kultūra. Tikimės, kad dalyvavimas žaidime suteikė naujų žinių apie projekto partnerių šalis, jų papročius, kultūrinius skirtumus ir panašumus. Dėkojame dalyviams ir sveikiname

Henrique, Filipa / Alice, Tatiana tapus šios viktorinos nugalėtojais.

Viktorinos rezultatus galite pamatyti čia:

https://create.kahoot.it/podium/challenge/606f0dce-180b-472d-b65b-3b6f3d626e75/1649335412369

Antroji užduotis, kurią turėjo atlikti projekto dalyviai – komikso kūrimas tema „Velykų papročiai Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje ankščiau ir dabar. Jaunimo požiūris į tradicijų saugojimą ir puoselėjimą.“

Velykos – viena gražiausių ir svarbiausių pavasario švenčių, kurios su nekantrumu laukia ir maži, ir dideli. Kiekvienoje šeimoje ir šalyje vyrauja savitos Velykų tradicijos. Lietuvoje ši šventė formavosi sujungiant krikščioniškuosius ir pagonių papročius, o žaidimai, dainos ir kiti šventimo atributai atkeliavo iš senų laikų. Todėl atliekant šią užduotį reikėjo ne tik prisiminti savo šalies Velykų šventimo papročius ir tradicijas, pateikti nuomonę apie tai, koks yra jaunimo požiūris į protėvių kultūrą, bet taip pat tai buvo puiki proga susipažinti su naujomis programėlėmis, leidžiančiomis užduotis atlikti kūrybiškai bei žaismingai.

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/16nrSNnNya5qm6DCvLN05QnA-mp41AAdS/edit

Tautinio kostiumo prezentacijos ir socialinio sąmoningumo ugdymas

Gegužės mėnesį Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ dalyviai kūrė savo šalies tautinio kostiumo prezentacijas, dalyvavo socialinėse akcijose. Veiklų tikslai skirtingi, atliepiantys pagrindinius Erasmus progamos jaunimo srities  principus: 

  • stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių: dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje, aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, solidarumą.
  • neformaliojo ugdymo metodais tobulinti jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinti jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.
  • gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje, ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą.
  • prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).
  • stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

Projekto šalių tautinio kostiumo prezentacijos, tai pažintis su partnerių etnine kultūra ir tradicijomis, galimybė geriau pažinti Europos šalių tautinių kostiumų ypatumus, jų reikšmę ir paskirtį, paieškoti panašumų, kurie suartina ir skirtumų, kurie kiekvieną tautą padaro unikalia. Prezentacijas galite pamatyti paspaudę nuorodą:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/16nrSNnNya5qm6DCvLN05QnA-mp41AAdS/edit?pli=1

Viena iš gegužės mėnesio veiklų yra susijusi su jaunimo socialinio sąmoningumo ugdymu. Partneriai iš Portugalijos Miguel Torga licėjaus rinko maistą asociacijoms, kurios dirba su apleistais gyvūnais.

Licėjus „Voltaire“ iš  Rumunijos skatina vietinių, šviežių ir sezoninių maisto produktų vartojimą, siekia plėtoti bendruomenės gyvenimą ir regiono ekonomiką.

Ne tik meilė menams ir kūrybai yra ugdomi Pasvalio muzikos mokykloje. Čia vaikai taip pat mokosi atsakingo elgesio, meilės gamtai, socialinio sąmoningumo, ekologinio mąstymo Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo miesto aplinkos švarinimo akcijoje. Nuotraukos iš Pasvalio miesto švarinimo akcijos:Projekto veiklos birželį:

  1. Ekologinis turas (Google Earth);

2. Ekologinis turas dviračiais „Pažink savo kraštą tausodamas gamtą“;

3. Edukacija Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviams Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje „Pasvalia – virtuali informacinė sistema apie Pasvalio krašto kultūrinį paveldą“.

Eko-turas:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/1c7giHrUp0GHCZBNIBT5zw3seVMnE3fxC/edit

Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ dalyvių išvyka dviračiais

Siekiant didinti jaunų žmonių atsakingumą mus supančios aplinkos atžvilgiu, populiarinti ekologinį turizmą, Pasvalio MM mokiniams buvo organizuota išvyka dviračiais, aplankant Pasvalio krašto istorinio, gamtinio, architektūrinio paveldo objektus: partizanų bunkerį, esantį Žadeikių miške, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčią, Daujėnų šaltinį, Šventabala vadinamą, Daujėnų karjero tvenkinį.

„Pasvalia – virtuali informacinė sistema apie Pasvalio krašto kultūrinį paveldą“

Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviai viešėjo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, kur susipažino su virtualia Pasvalio krašto kultūros paveldo informacine sistema – Pasvalia.lt, dalyvavo virtualioje viktorinoje apie Pasvalio kraštą.

Projekto veiklos liepą:

virtuali projekte dalyvaujančio jaunimo nuotraukų paroda „Aktyvus poilsis“, „Vasaros atostogų akimirkos“. Meniškiausios nuotraukos rinkimai.

Projekto veiklos rugpjūtį:

virtuali jaunimo diskusija apie jų šalies jaunimo problemas ir tų problemų sprendimo būdus (facebook grupėje).

Projekto veiklos rugsėjį:

1. Apklausa projekto jaunimui „Ką žinai apie Portugaliją?“ (Kahoot)

2. Virtuali jaunimo diskusija apie jų šalies jaunimo problemas ir tų problemų sprendimo būdus (facebook grupėje)

3. Sukurti plakatą, kuriame būtų aptartos kiekvienos projekto šalies jaunimo problemos ir jų sprendimo būdai (Canva)

4. Projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje (09-25-10-01)