ERASMUS+

Projektas KA2 – Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė

2022-01-01 Pasvalio muzikos mokykloje startuoja iš Erasmus+ fondo lėšų finansuojamas projektas

„Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“

 K210 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje

Projekto tikslas – jaunimo integracijos į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą skatinimas per daugiakultūriškumą.

Uždaviniai:

1. Didinti jaunimo socialinį sąmoningumą, pilietiškumą, ekologinį mąstymą, integraciją į Europos šalių bendruomenę, domėjimąsi Europos bendruomenei aktualiais klausimais, sudarant sąlygas dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

2. Skatinti jaunimo iniciatyvumą, saviraišką, didinti organizacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gerinti užsienio kalbos, istorijos, geografijos, menines bei darbo IT kompetencijas, įtraukiant į projekto veiklų organizavimą ir vykdymą.

Projekto trukmė

2022-01-01 – 2023-06-30

Projekto koordinatorius

Pasvalio muzikos mokykla (Pasvalys, Lietuva)

Partneriai

Liceul „Voltaire“ (Craiova, Rumunija)

http://liceulvoltaire.ro/

Agrupamento de escolas Miguel Torga (Monte Abraão, Portugalija)

http://mtorga.edu.pt/

Projekto įgyvendinimo komanda

Koordinatorius– Ramunė Maziliauskienė

Finansininkas – Vita Navalinskienė

Nariai – Rasa Andžiuvienė, Erika Andriūnaitė

Projekto dalyviai