ERASMUS+

Projektas KA2 – Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė

2022-01-01 Pasvalio muzikos mokykloje startuoja iš Erasmus+ fondo lėšų finansuojamas projektas

„Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“

 K210 – Nedidelio masto partnerystės jaunimo srityje

Projekto tikslas – jaunimo integracijos į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą skatinimas per daugiakultūriškumą.

Uždaviniai:

1. Didinti jaunimo socialinį sąmoningumą, pilietiškumą, ekologinį mąstymą, integraciją į Europos šalių bendruomenę, domėjimąsi Europos bendruomenei aktualiais klausimais, sudarant sąlygas dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

2. Skatinti jaunimo iniciatyvumą, saviraišką, didinti organizacinius, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gerinti užsienio kalbos, istorijos, geografijos, menines bei darbo IT kompetencijas, įtraukiant į projekto veiklų organizavimą ir vykdymą.

Projekto trukmė

2022-01-01 – 2023-06-30

Projekto koordinatorius

Pasvalio muzikos mokykla (Pasvalys, Lietuva)

Partneriai

Liceul „Voltaire“ (Craiova, Rumunija)

http://liceulvoltaire.ro/

Agrupamento de escolas Miguel Torga (Monte Abraão, Portugalija)

http://mtorga.edu.pt/

Projekto įgyvendinimo komanda

Koordinatorius– Ramunė Maziliauskienė

Finansininkas – Vita Navalinskienė

Nariai – Rasa Andžiuvienė, Erika Andriūnaitė

Projekto dalyviai

Pasvalio muzikos mokykla Europoje

Erasmus+ projekto dalyvių susitikimas

Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė

Partneriai – švietimo įstaigos Lietuvoje ir Portugalijoje

Mes dalijamės ta pačia planeta, bet gyvename skirtinguose pasauliuose. Kaip padaryti, kad Europos tautų žmonės gyventų darnoje, taptų turtingesni per tarpusavio bendravimą, skirtumų priėmimą?

Tarpkultūrinis švietimas mums padeda formuoti empatiško žmogiškumo vertybes.

Sausio 27 dieną, buvo organizuota pirmoji virtuali projekto dalyvių video konferencija. Jos metu vyko projekto koordinatorių ir jaunimo prisistatymai, dalyviai susipažino su ekologijos terminais ir turėjo galimybę pasitikrinti, ar gyvena ekologiškai bei kiekviena mokykla pristatė logotipą. Dalyviai dar turės nuspręsti, kuris iš jų geriausiai atspindi projekto idėją ir reprezentuos viešinant įvykdytas veiklas. Ruošiantis susitikimui Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai kūrė logotipus ir buvo organizuotas balsavimas, kurio metu išrinktas vienas. Jo autorė Liepa Štuopinytė.

Logotipas

Logotipų paroda: https://padlet.com/rammunne/spwbkkfj0lvkxh31

Pasvalio MM Erasmus+ projekto svetainės nuoroda:
https://sites.google.com/d/1aGSJcwppJn7t1ePjWCuZFsEnDmHnDt00/p/1DdhWnulLoftcfh5tjdFd9V9fd8aLGhz6/edit

Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ svetainės nuoroda:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/1U2oBGuUjsP_15gaEtFBAjybilo9S0s9N/edit

Projektą „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ reprezentuojantis logotipas

Baigėsi pirmasis Pasvalio muzikos mokyklos (Lietuva), Liceul Voltaire (Rumunija) ir Agrupamento de Escolas Miguel Torga (Portugalija) Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ mėnuo. Sausį projekto dalyviai kūrė logotipus ir pristatė partneriams. Balsavimo metu iš jų buvo išrinktas vienas, geriausiai atspindintis projekto idėją. Tai licėjaus Voltaire (Rumunija) sukurtas logotipas “Aš ir daugiakultūris jaunimas“. Jauni žmonės siekia atrasti šalių partnerių kultūras, kad galėtų geriau gyventi kartu. Leidę save nunešti vaizduotės dvelksmui, volteriečiai įprasmino savo sumanymus parodydami, kad yra labai svetingi partnerių šalių istoriniam paveldui. Įkvėpti vėliavų spalvų, projekto dalyviai sukūrė logotipą, panaudodami šalis reprezentuojančius istorinius-architektūrinius simbolius. Rumunijai jie pasirinko Triumfo arką. Nacionalinis paminklas pastatytas rekordiškai greitai, pagal architekto Petre’o Antonescu projektą, pavyzdį pasiėmusį iš Paryžiaus kolegų. Šis paminklas yra Rumunijos pergalės Pirmajame pasauliniame kare simbolis. Kaip simbolinę vietą Lietuvai jie pasirinko gotikinę Galvės ežero salos pilį – puikų viduramžių Trakų miesto istorinį ir turistinį paminklą. XIV a. pirmoje pusėje statyta raudonų plytų pilis yra unikali Rytų Europoje. Belemo bokštas yra vienas simboliškiausių Lisabonos ir Portugalijos pastatų, menantis istorines portugalų jūrininkų atradimų keliones. Tai labai gražus bokštas, išpuoštas įmantriomis detalėmis, dantytomis sienomis, o nuo seno į jūrą jūreivius išlydi Dievo Motinos skulptūra, stovinti bokšto terasoje.

Vasario mėnesį projekto Erasmus+ dalyviai – Pasvalio muzikos mokykla, Liceul „Voltaire“ (Rumunija) ir Agrupamento De Escolas Miguel Torga (Portugalija) kūrė video, kuriuose pristatė savo mokyklas ir jose veikiančių mokinių tarybų veiklą. Tai pirmoji virtuali projekto dalyvių pažintis su projekte dalyvaujančiomis įstaigomis, jų veiklomis.
Antroji vasario mėnesio užduotis – sukurti koliažus „Ekoturizmas“. Ruošdamiesi užduočiai, jaunieji projekto dalyviai domėjosi ekoturizmo sąvoka, jo principais bei kaip toks keliavimo būdas išplėtotas projekto partnerių šalyse.
https://sites.google.com/mtorga.edu.pt/le-multiculturalisme/activit%C3%A9s-du-projet

Kovo mėnesį Erasmus + projekto dalyviai dalyvavo virtualiame forume
„Aplinkosauga“. Kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip būtų galima spręsti aplinkos užterštumo problemas bei kaip nuo pat mažens ugdyti atsakingą elgesį, saugant mus supančią aplinką.
Antroji užduotis – prezentacija „Projekte dalyvaujančių šalių regionų gamtinis paveldas“. Prezentacijas galima peržiūrėti projekto svetainėje.

https://sites.google.com/mtorga.edu.pt/le-multiculturalisme/activit%C3%A9s-du-projet/eco-tourisme

Kovo 23 d. Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviai lankėsi Pasvalio krašto muziejaus edukacijoje „Pasvalys-smegduobių kraštas“. Jos tikslas – sužinoti kuo daugiau informacijos apie Pasvalio krašto gamtinį paveldą, kurį vaikai pristatys projekto partneriams iš Portugalijos ir Rumunijos. Edukacijos metu buvo pateikta daug įdomių faktų apie tai, kokios uolienos „kalčiausios“, kad Pasvalyje smenga žemė, kokie yra pagrindiniai veiksniai, skatinantys smegduobių atsiradimą, žiūrėjo nuotraukas, kuriose užfiksuoti šie gamtiniai reiškiniai Pasvalio rajone, dalyvavo virtualioje viktorinoje, taip pat susipažino su Žalsvojo šaltinio urvais per virtualios realybės akinius.

Erasmus+ projekto balandžio mėn. užduotys:

1.Virtuali viktorina jaunimui „Ką žinai apie Lietuvą, Rumuniją, Portugaliją?“ (Kahoot)

2. „Velykų papročiai Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje ankščiau ir dabar“. Jaunimo požiūris į tradicijų saugojimą ir puoselėjimą. Komikso kūrimas (ToonyTool)

Balandžio mėnesį projekto Erasmus+ dalyviai rungėsi „Kahoot“ viktorinoje bei kūrė komiksus apie Velykų papročius Lietuvoje, Rumunijoje ir Portugalijoje. Viktorinoje jaunimas atsakė į klausimus, susijusius su projekte dalyvaujančių šalių istorija, geografija ir kultūra. Tikimės, kad dalyvavimas žaidime suteikė naujų žinių apie projekto partnerių šalis, jų papročius, kultūrinius skirtumus ir panašumus. Dėkojame dalyviams ir sveikiname

Henrique, Filipa / Alice, Tatiana tapus šios viktorinos nugalėtojais.

Viktorinos rezultatus galite pamatyti čia:

https://create.kahoot.it/podium/challenge/606f0dce-180b-472d-b65b-3b6f3d626e75/1649335412369

Antroji užduotis, kurią turėjo atlikti projekto dalyviai – komikso kūrimas tema „Velykų papročiai Lietuvoje, Portugalijoje, Rumunijoje ankščiau ir dabar. Jaunimo požiūris į tradicijų saugojimą ir puoselėjimą.“

Velykos – viena gražiausių ir svarbiausių pavasario švenčių, kurios su nekantrumu laukia ir maži, ir dideli. Kiekvienoje šeimoje ir šalyje vyrauja savitos Velykų tradicijos. Lietuvoje ši šventė formavosi sujungiant krikščioniškuosius ir pagonių papročius, o žaidimai, dainos ir kiti šventimo atributai atkeliavo iš senų laikų. Todėl atliekant šią užduotį reikėjo ne tik prisiminti savo šalies Velykų šventimo papročius ir tradicijas, pateikti nuomonę apie tai, koks yra jaunimo požiūris į protėvių kultūrą, bet taip pat tai buvo puiki proga susipažinti su naujomis programėlėmis, leidžiančiomis užduotis atlikti kūrybiškai bei žaismingai.

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/16nrSNnNya5qm6DCvLN05QnA-mp41AAdS/edit

Tautinio kostiumo prezentacijos ir socialinio sąmoningumo ugdymas

Gegužės mėnesį Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ dalyviai kūrė savo šalies tautinio kostiumo prezentacijas, dalyvavo socialinėse akcijose. Veiklų tikslai skirtingi, atliepiantys pagrindinius Erasmus progamos jaunimo srities  principus: 

  • stiprinti jaunų žmonių, įskaitant mažiau galimybių turinčių: dalyvavimą demokratiniame gyvenime ir darbo rinkoje, aktyvų pilietiškumą, kultūrų dialogą, solidarumą.
  • neformaliojo ugdymo metodais tobulinti jaunų žmonių ir su jaunimu dirbančių asmenų kompetencijas, stiprinti jaunimo sektoriaus ir darbo rinkos ryšį.
  • gerinti darbo su jaunimu kokybę, ypač skatinant organizacijų, veikiančių jaunimo srityje, ar kitų suinteresuotų šalių sustiprintą bendradarbiavimą.
  • prisidėti prie jaunimo politikos reformų vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu (žiniomis ir faktais grįsta jaunimo politika; neformaliojo ugdymo pripažinimas; gerosios praktikos sklaida).
  • stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą mokymosi tikslais jaunimo srityje.

Projekto šalių tautinio kostiumo prezentacijos, tai pažintis su partnerių etnine kultūra ir tradicijomis, galimybė geriau pažinti Europos šalių tautinių kostiumų ypatumus, jų reikšmę ir paskirtį, paieškoti panašumų, kurie suartina ir skirtumų, kurie kiekvieną tautą padaro unikalia. Prezentacijas galite pamatyti paspaudę nuorodą:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/16nrSNnNya5qm6DCvLN05QnA-mp41AAdS/edit?pli=1

Viena iš gegužės mėnesio veiklų yra susijusi su jaunimo socialinio sąmoningumo ugdymu. Partneriai iš Portugalijos Miguel Torga licėjaus rinko maistą asociacijoms, kurios dirba su apleistais gyvūnais.

Licėjus „Voltaire“ iš  Rumunijos skatina vietinių, šviežių ir sezoninių maisto produktų vartojimą, siekia plėtoti bendruomenės gyvenimą ir regiono ekonomiką.

Ne tik meilė menams ir kūrybai yra ugdomi Pasvalio muzikos mokykloje. Čia vaikai taip pat mokosi atsakingo elgesio, meilės gamtai, socialinio sąmoningumo, ekologinio mąstymo Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai dalyvavo miesto aplinkos švarinimo akcijoje. Nuotraukos iš Pasvalio miesto švarinimo akcijos:Projekto veiklos birželį:

  1. Ekologinis turas (Google Earth);

2. Ekologinis turas dviračiais „Pažink savo kraštą tausodamas gamtą“;

3. Edukacija Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviams Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje „Pasvalia – virtuali informacinė sistema apie Pasvalio krašto kultūrinį paveldą“.

Eko-turas:

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/1c7giHrUp0GHCZBNIBT5zw3seVMnE3fxC/edit

Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ dalyvių išvyka dviračiais

Siekiant didinti jaunų žmonių atsakingumą mus supančios aplinkos atžvilgiu, populiarinti ekologinį turizmą, Pasvalio MM mokiniams buvo organizuota išvyka dviračiais, aplankant Pasvalio krašto istorinio, gamtinio, architektūrinio paveldo objektus: partizanų bunkerį, esantį Žadeikių miške, Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčią, Daujėnų šaltinį, Šventabala vadinamą, Daujėnų karjero tvenkinį.

„Pasvalia – virtuali informacinė sistema apie Pasvalio krašto kultūrinį paveldą“

Pasvalio muzikos mokyklos Erasmus+ projekto dalyviai viešėjo Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, kur susipažino su virtualia Pasvalio krašto kultūros paveldo informacine sistema – Pasvalia.lt, dalyvavo virtualioje viktorinoje apie Pasvalio kraštą.

Projekto veiklos liepą:

virtuali projekte dalyvaujančio jaunimo nuotraukų paroda „Aktyvus poilsis“, „Vasaros atostogų akimirkos“. Meniškiausios nuotraukos rinkimai.

Projekto veiklos rugpjūtį:

virtuali jaunimo diskusija apie jų šalies jaunimo problemas ir tų problemų sprendimo būdus (facebook grupėje).

Projekto veiklos rugsėjį:

1. Apklausa projekto jaunimui „Ką žinai apie Portugaliją?“ (Kahoot)

2. Virtuali jaunimo diskusija apie jų šalies jaunimo problemas ir tų problemų sprendimo būdus (facebook grupėje)

3. Sukurti plakatą, kuriame būtų aptartos kiekvienos projekto šalies jaunimo problemos ir jų sprendimo būdai (Canva)

4. Projekto dalyvių susitikimas Portugalijoje (09-25-10-01)

Projekto partnerių susitikimas Portugalijoje

Pasvalio muzikos mokyklos mokiniai Leonas Andžius, Pranas Bitinas, Nedas Stankevičius, Kamilė Mackevičiūtė, Rugilė Mackevičiūtė, Liepa Štuopinytė, Emilija Černauskaitė, Kamilė Vasilevičiūtė ir mokytojos Ramunė Maziliauskienė bei Rasa Andžiuvienė, kartu su partneriais iš Rumunijos Craiovos miesto Voltaire licėjaus, rugsėjo 25 – spalio 1 d. viešėjo Portugalijoje, Miguel Torgos vidurinėje mokykloje, kur buvo organizuotas pirmas tarptautinio projekto partnerių susitikimas. Tai pirmasis tokio pobūdžio projektas Pasvalio muzikos mokykloje. Jo prioritetai – didinti jaunų žmonių pilietiškumą, iniciatyvumą, aktyvumą, kūrybiškumą, domėjimąsi bendražmogiškomis vertybėmis, ekologija, skatinti pakantumą ir toleranciją kitokiam požiūriui, religijai, kultūriniams skirtumams bei didinti jaunimo integraciją į tarptautinę Europos bendruomenę.

Mobilumo Portugalijoje metu vyko susitikimai su mokyklos bendruomene, projekto partnerių prisistatymai, bendros veiklos (edukacijos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, diskusijos, kuriami video filmai projekto veiklų pristatymui), susitikimai su socialinio solidarumo asociacija „Olho Vivo“ bei Mokinių asociacijos atstovais, buvo organizuotos edukacinės išvykos į Queluz rūmus Monte Abraão mieste, Cabo da Roca kyšulį bei Boca do Inferno pakrantę, taip pat į UNESCO pasaulio materialaus paveldo sąrašą įtrauktas istorines, gamtines vietas (Šv. Jeronimo vienuolynas ir Beleno bokštas Lisabonoje, Sintros miestas), jaunimas turėjo galimybę susipažinti su Portugalijos UNESCO nematerialaus kultūros paveldu – fado muzikos žanru.

Nuvykus į Lisabonos aerouostą mus pasitiko Maria Conceição Jacinto, projekto koordinatorė Portugalijoje. Viso susitikimo metu jautėm nuoširdų jos dėmesį ir rūpestį, todėl esam labai dėkingi Marijai ir visai jos komandai už galimybę pažinti ne tik jos šalį, bet ir suorganizuotus susitikimus su vietos bendruomenės organizacijomis. Pirmąją dieną vyko susipažinimas su Miguel Torgos vidurinės mokyklos bendruomene bei partnerių prisistatymai. Projekte dalyvaujantis jaunimas džiaugėsi turėdami galimybę susitikti „gyvai“, kadangi gegužės mėnesį planuotas susitikimas Pasvalyje neįvyko dėl karo Ukrainoje. Pasvalio muzikos mokyklos prisistatymas nepaliko abejingų, nes mes nusprendėme, kad geriausiai mokyklą ir Lietuvą reprezentuos liaudies daina. Prisistatymo metu išdidžiai rankose laikėme trispalvę ir mokyklos vėliavą. Po pietų aplankėme Queluz rūmus, kurie anksčiau buvo karaliaus vasaros rezidencija. Dabar juose įkurtas muziejus. Lankydami muziejų vaikai turėjo atlikti užduotis grupėmis, kad geriau įsimintų muziejuje eksponuojamus meno kūrinius bei istorinius faktus.

Antrąją dieną vyko susitikimai su socialinio solidarumo asociacija „Olho Vivo“ bei Mokinių asociacijos atstovais. „Olho Vivo“ atstovas papasakojo projekto dalyviams apie imigrantų problemas Portugalijoje ir kaip jos yra sprendžiamos. Po šio pokalbio supratome, kad imigrantai šioje šalyje sulaukia didžiulės pagalbos sutvarkant dokumentus, legaliai įsidarbinant, aprūpinant būstu. Portugalijos vyriausybė daro viską, kad šie žmonės jaustųsi saugūs.

Šių susitikimų dėka sužinojome daug informacijos apie imigrantų padėtį Portugalijoje ir suvokėme, kad iš jų galėtume pasimokyti tolerancijos ir pakantumo kitataučiams, kurie pas mus kartais yra suvokiami kaip grėsmė. Vien Miguel Torgos vidurinėje mokykloje mokosi 22 skirtingų tautybių vaikai ir čia jiems sukurta tokia terpė, kad jie gali išsaugoti savo tautinį identitetą, bet kartu jaustis ir pilnaverčiais šalies piliečiais. Portugalija yra daugiakultūriškos šalies pavyzdys.

Portugalijoje mokslo metai prasideda vėliau nei pas mus – rugsėjo 13 d., o Mokinių asociacija renkama vieniems mokslo metams. Mums nuvykus nauji asociacijos nariai dar nebuvo išrinkti, todėl sekantis susitikimas vyko su buvusia mokyklos Mokinių asociacijos pirmininke. Ji pristatė veiklas, kurias įgyvendina ši mokinių savivaldos institucija: mokinių interesų atstovavimas mokyklos ir respublikos lygmeniu, įvairių akcijų, renginių organizavimas, savanoriavimas ir t.t..

Po pietų kiekvienos komandos atstovai turėjo paruošti parodą apie daugiakultūriškumą savo šalyje. Turėjome galimybę plačiau pristatyti Pasvalio miestą, lietuvių tautinį kostiumą, Lietuvos istoriją, kitų tautų įtaką Lietuvos istorijai ir kultūrai.

Trečiąją susitikimo dieną mūsų laukė pažintis su Portugalijos UNESCO materialiu ir nematerialiu paveldu. Vienas iš projekto tikslų – pažinti Europos šalių kultūrų, istorijos, gamtos, ugdymo sistemų skirtumus, jaunimo organizacijų veiklą. Europos šalių kultūrų pažinimas padės projekte dalyvaujančiam jaunimui įveikti įvairias baimes integruojantis į tarptautinę bendruomenę, suteiks galimybių pritaikyti įgytas patirtis asmeniniame gyvenime. Lankant istorinius, architektūrinius paminklus Portugalijoje vaikai gavo užduotį – nuotraukose užfiksuoti gero ir blogo elgesio pavyzdžius mieste, taip siekiant ugdyti atsakingą elgesį.

Pirmiausia Lisabonoje aplankėme Boca do Inferno pakrantę, o paskui Šv. Jeronimo vienuolyną (port. Mosteiro dos Jerónimos), kurio architektūroje susipynę gotikos ir renesanso stiliai. Praeityje priešais vienuolyną buvo uostas, iš kurio išplaukė Vasko da Gamos laivai ieškoti Indijos. Karalius Manuelis I jūrų kelio į Indiją atradimo garbei ir pastatė vienuolyną. Jame yra žymiojo keliautojo Vasko da Gamos kapas. Šv. Jeronimo vienuolynas taip pat išsiskiria manuelio stiliaus dekoru. Vienuolynas pribloškė mus savo didybe ir grožiu.

Įsiamžinome prie Beleno bokšto (port. Torre de Belém). Tai gynybinė tvirtovė Portugalijoje, Lisabonoje, prie Težo upės žiočių. Beleno bokštas stovi toje vietoje, iš kur išplaukė didysis keliautojas Vasko da Gama. Beleno bokštas laikomas Portugalijos ir Lisabonos simboliu, menantis istorines portugalų jūrininkų atradimų keliones. 1983 m. Šv. Jeronimo vienuolynas ir Beleno bokštas įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Po pietų vyko edukacija Fado muziejuje. Fado (iš lotynų fatum – lemtis) – XIX amžiuje Lisabonoje paplitęs muzikos žanras. Manoma, kad tai išvykusių jūreivių ir karių moterų dainos, kurių svarbiausias emocinis elementas – ilgesys (saudade). Fado žanras suklestėjo XX a. pirmojoje pusėje bei tapo itin populiarus, kai eiles šiai muzikai pradėjo kurti žymiausi portugalų poetai. Kaip tipiškas Lisabonos miesto romansas, miesto ir šalies identifikavimo simbolis, fado 2011 metais buvo įtrauktas į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Išklausę muziejaus edukacinę programą, turėjome galimybę išgirsti fado atlikimą gyvai, šalia muziejaus esančiame Lisabonos senamiesčio rajone.

Ketvirtąją kelionės dieną mūsų laukė pažintis su nepaprasto ir savito grožio Sintros miestu, įsikūrusiu už 25 kilometrų nuo sostinės, Lisabonos ir Težo slėnio regione. Žymiausias miesto objektas – pasakiški Monseratės rūmai, kurių istorija prasidėjo nuo koplyčios, pastatytos 1540 metais. Ji priklausė Lisabonos Visų Šventųjų ligoninei. Miestas žymus savo unikalia architektūra ir 1995 m. yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Ši diena baigėsi aplankant Cabo da Roca kyšulį, kuris yra labiausiai į vakarus nutolęs Europos taškas.

Paskutinioji projekto diena – pažintis su kitokia Lisabonos puse, projekto savaitės veiklų aptarimas bei atsisveikinimas.

Projekto dalyviai turėjo galimybę apsilankyti Lisabonos rajone Quinta do Mocho. Dauguma šio rajono gyventojų buvo ir tebėra imigrantai iš buvusių Portugalijos kolonijų Afrikoje, tokių kaip Angola, Mozambikas, San Tomė ir Prinsipė. Autobusų įmonės, prekybos centrai ir vaistinės nenorėjo atsidaryti šiame rajone dėl nusikalstamumo ir smurto. Prieš kelerius metus būtų buvę neįsivaizduojama, kad kas nors rekomenduotų Lisaboną lankantiems turistams nuvykti į Quinta do Mocho. Tai buvo pavojingas rajonas, turintis prasčiausią įmanomą reputaciją. 2014 metais pradėtas įgyvendinti projektas, siekiantis atkreipti dėmesį į šiame rajone gyvenančių žmonių problemas. Taip Quinta do Mocho tapo didžiausia gatvės meno galerija po atviru dangumi Europoje! Čia yra daugiau nei 100 freskų, kurių dauguma yra kelių aukštų. Nuo tada beveik kasmet čia vyksta gatvės meno festivalis.

Grįžus iš Quinta do Mocho rajono projekto dalyvių laukė veiklų aptarimas ir atsisveikinimas su naujai įgytais draugais. Paskutinįjį vakarą dalinomės savo patirtimi apie veiklas, kurios buvo įdomios, turiningos, teikiančios daug informacijos, skatinančios mąstyti, lyginti, bendrauti, domėtis. Paskutinįjį vakarą mokėmės projekte dalyvaujančių šalių liaudies šokių, kurie leido patirtį bendrumo jausmą. Supratome, kad dar ilgai mūsų širdis šildys jaukūs prisiminimai apie besišypsančius šios šalies žmones, nepakartojamą kavos espresso aromatą, vandenyno didybę ir dar daug daug gražių dalykų, kuriuos patyrėme Portugalijoje. Atsisveikinome su liūdesiu…bet tik iki pasimatymo Lietuvoje.

                                                                 Projekto koordinatorė Ramunė MaziliauskienėProjekto veiklos spalį:

1. „Mano hobi“ – virtuali fotografijų paroda (Padlet, Jamboard)

2. Jaunimo muzika (video koliažas, Kapwing)

Socialinio sąmoningumo ugdymas

Gruodžio mėnesį Erasmus+ projekto dalyviai dalyvavo socialinėse akcijose. Tai veiklos, skatinančios pagalvoti apie šalia esančius žmones, jų problemas, rūpesčius. Jų tikslas – ugdyti jaunių žmonių sąmoningumą, toleranciją, supratingumą, atjautą.

Portugalų mokyklos mokiniai organizavo solidarumo akciją. Jos tikslas – padėti sunkiau gyvenančių šeimų vaikams. Šios mokyklos projekto dalyviai gamino kalėdinius suvenyrus. Juos pardavę, surinktas lėšas paskyrė draugams.

Projekto dalyviai Rumunijoje organizavo kalėdinę akciją „Une joie de Noël“. Mokinių tarybos mokiniai ir mokykloje dirbantys mokytojai rinko knygas, higienos reikmenis, rūbus, vaisius, žaislus, maisto produktus ir dovanojo juos Craiovos specialiosios vidurinės mokyklos mokiniams.

Pasvalio muzikos mokyklos projekto dalyviai dalyvavo Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje akcijoje „Knygų Kalėdos“. Jie aplankė Pasvalio vaikų dienos centrą ir dovanojo knygų.

Didelis džiaugsmas išmokti dalintis ir ateiti į pagalbą.

https://sites.google.com/d/1YWyEQuprO4b9q1eugL-TR0qGX5XSqTPC/p/1yIQnRqqz9Ssn3A2ocReiQH3Ziy_1KypA/edit?pli=1

Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“ partnerių susitikimas Lietuvoje,

Pasvalio muzikos mokykloje: http://www.pasvaliomm.lt/2023/03/15/informacija/

Erasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė“ partnerių susitikimas Rumunijoje

Balandžio 24/29 dienomis Pasvalio muzikos mokyklos ir Portugalijos Miguel Torgos vidurinės mokyklos mokinių atstovai dalyvavo Erasmus+ projekto partnerių susitikime, kuris šį kartą vyko Rumunijoje, Krajovos mieste, licėjuje „Voltaire“. Rumunija svečius pasitiko pavasariška šiluma ir įvairiaspalviais gėlių žiedais. Pirmoji susitikimo diena prasidėjo pažintimi su mokyklos bendruomene, partnerių prisistatymais bei šios mokyklos mokinių tarybos veiklos apžvalga. Kaip ir kitose projekto šalių mokyklose, tai yra mokinių interesus atstovaujanti savivaldos institucija, skatinanti jaunimą organizuoti įvairias veiklas, sudaranti sąlygas ugdytis organizacinius gebėjimus, atsakomybę. Po pietų laukė orientacinės varžybos „Lobių paieška“. Jų metu vaikai turėjo galimybę patys surasti žymiausias Krajovos miesto vietas.

Susitikimo metu Lietuvos ir Portugalijos mokyklų atstovai turėjo galimybę pažinti Rumunijos istorinį, kultūrinį, gamtinį paveldą, įtrauktą į pasaulinį UNESCO sąrašą – medinius „Francesti“ (Valcea) ir „Sfanta Ana“ (Orsova) vienuolynus, apsuptus pasakiškos šios šalies gamtos, Decebalio, paskutinio Dakijos karaliaus, skulptūrą, Horezu mietą, garsų savo keramikos dirbiniais, Nacionalinį Konstantino Brankuši muziejų. Šis skulptorius yra laikomas šiuolaikinės abstraktyviosios skulptūros pradininku. Projekto dalyviai taip pat aplankė Portes de Fer muziejų bei Chateaus D‘Eau, įsikūrusius Drobeta Turnu Severin mieste.

Susitikimo metu licėjaus „Voltaire“ direktorė Loredana Popi organizavo tarptautinę konferenciją „Unis dans la diversite“, kurios metu savo veiklas pristatė Krajovos miesto žydų, lenkų, albanų, makedoniečių, romų bendruomenių atstovai. Lietuvių ir portugalų mokytojos Ramunė Maziliauskienė bei Helena Neto skaitė pranešimus apie tautinių mažumų gyvenimą savo šalyse. Konferencijos metu jaunimas turėjo galimybę bendrauti su šių bendruomenių atstovais bei sužinojo, kad Rumunijoje, kaip ir Portugalijoje bei Lietuvoje, kitų tautybių žmonės turi galimybę mokytis gimtosios kalbos, pažinti savo protėvių kultūrą bei papročius.

Paskutiniąją susitikimo dieną vaikai paruošė ir pristatė stendus apie daugiakultūriškumą Rumunijoje, Portugalijoje ir Lietuvoje, bei video apie projekto partnerių susitikimo veiklas. Vakare laukė pažintis su Rumunijos folkloro dainomis ir šokiais. Projekto dalyviai džiaugiasi galimybe pažinti kitų Europos tautų kultūrą, istoriją, meną, bendrauti ir dalintis patirtimi su projekto šalių jaunimu.

 

Erasmus+ projekto “Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė” baigiamieji renginiai

 

2023 metų birželio 6 dieną Pasvalio muzikos mokykloje vykusios pažymėjimų įteikimo šventės metu buvo pristatytos Erasmus+ projekto veiklos bei pasiekti rezultatai. Projekte dalyvavusiems vaikams įteikti Youthpass sertifikatai (jaunimo pasas yra Europos jaunimo programose vykdomų projektų pripažinimo priemonė).

Birželio 16 dieną Pasvalio muzikos mokykloje viešėjo svečiai iš Pasvalio sporto, Panevėžio rajono, Biržų Vlado Jakubėno, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos bei Kupiškio meno mokyklų. Neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai ir mokytojai dalyvavo seminare ”Mokinių motyvaciją skatinančių veiklų įtaka ugdymui pamokoje” bei dalijosi projektinio darbo patirtimi. Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Maziliauskienė pristatė Erasmus+ projekto metu vykdytas veiklas bei pasiektus rezultatus, skaitė pranešimą ”Mokinių motyvacijos stiprinimas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose dalyvaujant „Erasmus+“ programos projektuose”. Vlado Jakubėno muzikos mokyklos direktorė Edita Timukienė kalbėjo apie Jaunimo savanoriškos tarnybos programą „Kaip tapti jaunimo savanorius priimančia organizacija ir įgyvendinti JST projektus“. Daiva Šakickienė, Kupiškio meno mokyklos direktorė dalijosi patirtimi apie ,,Projektinės veiklos įtaką siekiant mokinio asmenybės ūgties meno mokykloje“. „Vykdome projektą – mokomės kitaip“ – tai pranešimas, kurį pristatė Panevėžio rajono muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Venslavičienė.

Dalyvavimas Erasmus+ projekte ”Daugiakultūriškumas – jaunimo integracijos priemonė” atnešė daug entuziazmo, naujų patirčių ir žinoma, naujų pažinčių. Šio projekto dėka mes tobulėjome kaip asmenybės, mokėmės ne tik įvaldyti naujus skaitmeninius įrankius, gerinti užsienio kalbos, geografijos ar istorijos žinias. Šio projekto metu mes tapome šiek tiek geresni, labiau suprantantys šalia esančio žmogaus emocijas, poreikius. Mes supratome, kad reikia gerbti ne tik žmones, bet ir visą mus supančią aplinką, gamtą. Projekto metu buvo visko: begalinio džiaugsmo, nerimo, baimės, iššūkių, nusivylimo…bet viską atperka tas geras jausmas, kad mums pavyko…ir neapleidžia mintis „o kas toliau?“

 

https://drive.google.com/file/d/1P1B_iOLBx8P70Rpkpb4l64rv12pllb1b/view?usp=drive_webhttps://drive.google.com/file/d/1P1B_iOLBx8P70Rpkpb4l64rv12pllb1b/view?usp=drive_web