Mokyklos vizija, misija

    Mokyklos vizija

    Moderni, patraukli, kūrybiška, apimanti įvairias meno sritis mokykla, ieškanti inovacijų,  vis atsinaujinanti, prisitaikanti prie besikaičiančios visuomenės  muzikos mokykla.

Mokyklos misija

    Padėti kiekvienam norinčiam Pasvalio rajono ugdytiniui atskleisti jo prigimtines galias ir gebėjimus, sudaranti sąlygas jam atsiskleisti pasirinktoje meninėje veikloje.

    Sistemingai plėsti meno žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti mokiniui papildomas meno kompetencijas.

    Ugdyti visapusiškai išsilavinusią, kūrybingą ir pasitikinčia savimi asmenybę, gabiuosius nukreipiant mokytis į aukštesnes meninio profilio mokyklas.