PROJEKTAI

Vasario mėnesį baigėsi pirmasis tarptautinis projektas eTwinning portale, kuriame dalyvavo Pasvalio muzikos mokyklos mokinių taryba. Jo organizatoriai – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija. Projekto veiklose dalyvavo dviejų Lietuvos ir dešimties Turkijos mokyklų mokytojai ir mokiniai. Dalyviai turėjo galimybę pristatyti savo šalį ir mokyklą, dalyvauti projekto partnerių video susitikimuose, išsakyti savo nuomonę forumuose, kūrė koliažus, logotipus, video pristatymus, dalyvavo apklausose vertinant veiklas.

Programos „eTwinning“ bendruomenė vienija šimtus tūkstančių mokytojų, kurie mokosi vieni iš kitų ir dalijasi patirtimi bei idėjomis, o jų dėka „eTwinning“ tampa plačiausiu mokytojų tinklu pasaulyje. Erdvė „eTwinning Live“ yra šios bendruomenės namai: prisijunkite prie savo paskyros ir pradėkite gyvenimą programoje „eTwinning“.

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius. Projektams „eTwinning“ svarbus kiekvieno komandos nario indėlis.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fread.bookcreator.com%2FFMMh7c0DfmN0yNFJuXqz2I0IeKd2%2FBohEHw6JS3iYu-DbyXlKww%3Ffbclid%3DIwAR0HDEZzh6p-JI4VME1LBVH84jW_m6DsW6F2ctxco6wVgm_SGVM9QfPrC1Q&h=AT0nhMUUDpccqqN7-Z1t_1MkIz_AWpcLCmRCsJPj8K4Bew2o3XVFVRnS8nRRmgMxv_NiCLXIymcBdM7IQ7eVcz2zVrWB7CzRR27bxY-Ikz7h1oPH24OL69_YiobhUAVJUQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT20tNfpNg7dVjfm9QI2UwtlfOmD2E7vAyG3-K6BFV4PWjs3pCDz3_yVVV7wCEOx-RPoCeYPItcnoLf5GkM4sDa5u4n_p7UDsr9PsnVa_apgGxORcvt4BmhioK2Z7Cshp-iTrkR3Ti-QN65pqWDddUlNc_k

https://roadtocountryknowledge.weebly.com/

 

 

 

Pasvalio muzikos mokyklos jaunieji dailininkai-animatoriai, vadovaujami mokytojo metodininko Aldo Pleirio vykdė socializacijos projektą „Steampunk animacija“ nuotoliniu būdu ir sukūrė filmuką. Ačiū mokytojui ir projekto dalyviams, kad ir neįprastomis sąlygomis atskleidžia puikius rezultatus!

https://www.youtube.com/watch?v=nhbuxDFuEtU&fbclid=IwAR33KqZ_cBVwBAQ-WZa7KZZFz-u0wWhJF6tY4K1bv4gXsUooPIFBnVy-Tjo

 

PROJEKTAI „Eco-tour“ ir „Road to Country Knowledge. Kelias į šalių pažinimą“.

 

 

Ugdymui persikėlus į virtualią erdvę Pasvalio muzikos mokykla ieško naujų darbo ir bendradarbiavimo formų. Puikias galimybes tam suteikia eTwinning platforma, kurioje galima vykdyti projektines veiklas, susirasti partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiuo metu Pasvalio muzikos mokykla eTwinning portale dalyvauja 2 projektuose: „Eco-tour“ ir „Road to Country Knowledge. Kelias į šalių pažinimą“.

Projekto „Eco-tour“ kūrėja yra licėjaus Ginnasio Statale „G. De Bottis“, Torre Del Greco , Italija mokytoja Alessandra Gravina ir jos mokiniai bei Valérie Kuyten iš Lycée Bel Air, Sainte-Suzanne, Prancūzija. Projekto partneriai – Pasvalio muzikos mokykla, Lietuva, mokiniai iš IES Padre Manjón, Granada, Ispanija, iš Agrupamento de Escolas Miguel Torga, Queluz, Portugalija bei iš Licėjaus „Voltaire“, Craiova, Rumunija. Šio projekto veiklos yra pasiruošimas dalyvavimui Erasmus projekte. Projekto „Eco-tour“ tikslas – pagilinti žinias ir gebėjimus šiose srityse: bendravimo, planetos saugojimo, partnerystės ir taikos. Tai apims kūrybišką ir kritišką požiūrį į iššūkius, su kuriais šiandien susiduriame tvaraus vystymosi srityje, ypatingą dėmesį skiriant novatoriškiems metodams. Projekto tikslai: skatinti domėtis savo krašto gamtiniu ir kultūriniu paveldu, stebėti įvairovę (kultūrinę, biologinę), vystyti ekologinį mąstymą; stiprinti pasididžiavimo savo kraštu ir jo tradicijomis jausmą. Pasvalio muzikos mokykloje projektines veiklas vykdys direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Maziliauskienė ir mokinių taryba, jaunių choras ir jo vadovė Rasa Andžiuvienė, dailės veiklas padės organizuoti mokytojai Aldas Pleiris bei Erika Andriūnaitė. Projekto metu domėsimės Pasvalio krašto gamtiniu ir kultūriniu paveldu, pristatysime savo krašto papročius ir tradicijas projekto partneriams, rengsime koncertus ir dailės kūrinių ekspozicijas, mokinių taryba organizuos turistines išvykas, kurių metu fiksuosime Lietuvos kultūrinio paveldo objektus ir su jais supažindinsime projekto partnerius. Taip pat per projekto veiklas stiprinsime bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas bei pasididžiavimo savo kraštu jausmą, gerinsime IT panaudojimo įgūdžius bei mokysimės gerbti kitų šalių gamtinį ir kultūrinį paveldą.

Kitas projektas – „Road to Country Knowledge. Kelias į šalių pažinimą“.   Mūsų          vaikai – mūsų ateitis. Savo kultūros pažinimas ir pagarba jai – tai geriausias būdas pažinti ir tokiu būdu imti gerbti bei vertinti kitas kultūras. Iš vadovėlių mes mokome to, kas yra ugdymo programose. Šio projekto metu norėtųsi, kad mokiniai pažvelgtų į kitas kultūras per savo pačių kultūrinius „akinius“, susipažintų su kitų šalių kultūra, gamta, tradicijomis, papročiais, žmonių neįprastomis veiklomis, tai kas yra savita vienai ar kitai tautai. Susipažinti su kitų šalių kultūromis, papročiais, tradicijomis. Projekto tikslai: 1) taikyti aktyvias, įdomias, neįprastas darbo su mokiniais formas ir metodus, 2) naudotis įvairiomis IT technologijomis, 3) lavinti mokinių kūrybiškumą; 4) ugdyti atsakomybę. Projekto kūrėjai: Pasvalio muzikos mokykla ir Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija. Partneriai: Kauno lopšelis-darželis „Vaidilutė“,Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sındırgı, Turkija. Šio projekto veiklas organizuoja ir vykdo Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Maziliauskienė kartu su mokinių taryba.

 

2020  METŲ VAIKŲ  IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS  PROJEKTAS „Tesuskamba dainos“  

2020  METŲ VAIKŲ  IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS  PROJEKTAS „Tesuskamba dainos“             (vadovė vyr. mokytoja Rasa Andžiuvienė). Stovyklos metu mergaitės  ugdė vokalinę ir sceninę kultūrą, plėtė  akiratį susipažindamos  su skirtingų stilių  muzika, skirtingomis chorinio dainavimo tradicijomis. Mergaitėms buvo skiepijamas tautinis tapatumas, atliekant chorams perdarytas lietuvių liaudies sutartines. Buvo išlaisvinti  pojūčiai ir vaizduotė, pasitelkiant menų sintezę. Mergaitės mokėsi choreografijos judesių, sinchroniškumo. Padedant choreografei pedagogei Nidai Sakalauskienei, derino dainavimą ir judesį. To rezultate buvo naujai įprasminta lietuvių liaudies sutartinė, bei  stovyklos metu išmoktos dainos. Choristės  dalyvavo choro dirigentės, pedagogės Gintarės Barisaitės-Mitkuvienės dainavimo meistriškumo pamokoje. Įgijo chorinio dainavimo, teisingo kvėpavimo, vientiso garso formavimo, artistiškumo patirties. Bendradarbiaujant su Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos jaunimo erdvių darbuotojais, patyrė neišdildomus įspūdžius jų vedamose edukacijose. Senajame Pasvalio parke žaidė draugiškas tinklinio rungtynes, taip sustiprindamos tarpusavio bendravimą, bendradarbiavimą ir socialinį ryšį. Baigiamasis vasaros stovyklos koncertas ”Lik sveika, vasarėle” Pasvalio savivaldybės aikštėje suteikė džiugių akimirkų ne tik pačioms choro dalyvėms, bet ir žiūrovams, tėveliams. Pasvalio savivaldybės skirtų lėšų dėka, įsigijome choro marškinėlius su muzikos mokyklos atributika, bei mobilų stendą ”Roll’ up”. Su šia atributika galėsime tinkamai reklamuoti  Pasvalio muzikos mokyklą, Pasvalio kraštą respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose. Stovyklos metu buvo pasiektas šimtaprocentinis vaikų lankomumas, susidomėjimas, entuziazmas, bendruomeniškumas. Visos stovyklos metu buvo įgytos  maksimalios muzikinės kompetencijos, suformuota darni, efektyviai dirbanti komanda. Neformaliuoju švietimu buvo pasiekta maksimali motyvacija siekti aukštų muzikinių, meninių rezultatų.

cof
oznor

 

 

2020  METŲ VAIKŲ  IR JAUNIMO SOCIALIZACIJOS  PROJEKTAS „Linksmasis akordeonas ir Small Big Band“, vadovai: akordeono mokytoja ekspertė Elona Rodžienė, saksofono vyr. mokytojas Arūnas Viduolis. Stovyklos metu mokiniai aktyviai grojo, repetavo, koncertavo. Naujiems  orkestro dalyviams tai buvo naudinga kolektyvinio grojimo  patirtis, o visiems orkestrantams –  puiki galimybė bendrauti, kartu muzikuoti, lavinti orkestrinio muzikavimo bei sceninės kultūros įgūdžius. Paruošėme koncertines programas su kuriomis koncertavome  Pasvalio m. l/d. Eglutė. Nuostabus stovyklautojų koncertas  Pasvalio r. Savivaldybės aikštėje „Lik sveika vasarėle“. Puikus pasirodymas pučiamųjų orkestro „Small Big Band“ Šiaulių džiazo festivalyje. Festivalio metu ne tik patys koncertavome, bet ir turėjome galimybę praplėsti akiratį, išgirsti įdomių džiazo kolektyvų. Stovyklos metu suorganizuota pažintinė pramoginė išvyka į Anykščius. Daug įdomių istorijų sužinojome apsilankę Aukštaitijos siauruko muziejuje, smagiai pasivažinėjome traukiniu, drezina. Daug adrenalino patyrėme  kartodrome, vasaros rogučių trasoje. Kelionės pabaigą vainikavo  šv. Mato bažnyčios apžvalgos aikštelė, iš kurios žavėjomės nuostabiais Anykščių vaizdais. Stovyklos metu turėjome įdomų susitikimą su dėde Juze (Pasvalio r. „Darbas“ laikraščio redaktorius Viktoras Stanislovaitis). Pasvalio r. savivaldybės dėka galėjome nuvykti į Anykščius, pramogauti. Stovyklautojams užsakyta koncertinė apranga (džemperiai su mokyklos emblema) ir mobilus stendas. Ši atributika padės reprezentuoti Pasvalio kraštą bei muzikos mokyklą įvairiuose koncertuose, festivaliuose, konkursuose. Visi dalyviai  labai džiaugiasi naudingai ir įdomiai stovykloje praleistu laiku.

 

Pasvalio muzikos mokykla ir partneriai  eTwinning portale sukūrė bendrą projektą

Pasvalio muzikos mokykla kartu su Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija bei Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindine mokykla dalyvavo projekte „Aš Lietuvėlėj gyvenu….“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Idėja surengti bendrą projektą virtualioje erdvėje kilo Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Ramunei Maziliauskienei, po mokymų seminare „eTwinning“ projektinė veikla pamokoje ir neformaliajame ugdyme“ bei ieškant naujų bendradarbiavimo formų. Pasvalio muzikos mokykloje tai nauja veikla, kadangi ir projekto planavimas, ir partnerių paieška vyksta virtualiai. „eTwinning“ paltformoje yra įgyvendinami ne tik respublikiniai, bet ir tarptautiniai projektai. Projekto partnerė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, piešė piešinius, skirtus Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Virtualią piešinių parodą parengė Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Karalevičienė. Pasvalio r. Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos mokytojos Vilma Vadapalienė ir Ina Pelekevičienė apie Tarptautinę vaikų gynimo dieną kalbėjosi su auklėtiniais klasės valandėlių metu. Pasvalio muzikos mokyklos mokytojos, E. Rodžienė, vadovaujanti akordeonistų orkestrui, R. Andžiuvienė, jaunių choro vadovė bei R. Maziliauskienė, 1-4 kl. chorinio dainavimo ansamblio vadovė, surengė koncertą.  Tikimės, kad bendra projektinė veikla tęsis ir toliau, atnešdama daug puikių akimirkų jos dalyviams!