Ugdymo programos

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo su integruotu instrumentu– mokymo trukmė 1-2 metai

Ankstyvojo muzikinio ugdymo be integruoto instrumento – trukmė 1-2 metai.

*į ankstyvojo ugdymo programas vaikai priimami nuo 5 metų, ugdymui skiriamos 2 savaitinės pamokos.

PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, choras (ansamblis), pasirenkamas dalykas

Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija)

PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos istorija, choras (ansamblis), pasirenkamas dalykas

Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija)

KRYPTINGO MUZIKINIO UGDYMO MENO KOLEKTYVUOSE – TRUKMĖ 1 METAI
Kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai, pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras, kanklių ansamblis, styginių instrumentų ansamblis, Small Big Bandas.
*Programa skirta mokiniams baigusiems pradinio ir pagrindinio, mėgėjų muzikinio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus muzikinės raiškos gebėjimus mokyklos meno kolektyvuose bei naujiems mokiniams norintiems ir gebantiems dainuoti jaunių ir jaunučių choruose.

IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 1 METAI
Muzikavimas: fortepijonas, saksofonas, akordeonas, solinis ir chorinis dainavimas, smuikas.
*į šią programą priimami pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigę mokiniai. Ugdymui skiriamos 2 savaitinės pamokos.

MUZIKOS MĖGĖJŲ MENINIO UGDYMO – TRUKMĖ 1 METAI
Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, būgnai, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija).
*galima rinktis solfedžio pamokas, ugdymui skiriamos 2 savaitinės pamokos.

SUAUGUSIŲJŲ MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMAprogramos trukmė 1-4 metai. Esant poreikiui, sudaromos sąlygos programos tęstinumui.
Programos turinį sudaro: muzikavimas, ansamblinis muzikavimas, muzikos teorijos pagrindai.
* Mokymui skiriama 1 val. per savaitę.

DAILĖS ANKSTYVOJO UGDYMO PROGRAMA – MOKYMO TRUKMĖ 1-2 METAI
*į ankstyvojo ugdymo programas vaikai priimami nuo 5 metų, ugdymui skiriamos 2 savaitinės valandos.

DAILĖS PRADINIO UGDYMO PROGRAMA – TRUKMĖ 3 METAI

Privalomi branduolio dalykai: spalvinė (tapyba, kompozicija) ir erdvinė raiška (keramika).

DAILĖS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMA – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: piešimas, tapyba, keramika, kompozicija, dailėtyra ir pasirenkamas dalykas.