Ugdymo programos

PASVALIO MUZIKOS MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ankstyvojo muzikinio ugdymo su integruotu instrumentu– mokymo trukmė 1-2 metai

Ankstyvojo muzikinio ugdymo be integruoto instrumento – trukmė 1-2 metai.

*į ankstyvojo ugdymo programas vaikai priimami nuo 5 metų

 

PRADINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, choras (ansamblis), pasirenkamas dalykas

Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija)

 

PAGRINDINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: muzikavimas, solfedžio, muzikos istorija, choras (ansamblis), pasirenkamas dalykas

Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija)

 

KRYPTINGO MUZIKINIO UGDYMO MENO KOLEKTYVUOSE– TRUKMĖ 1 METAI.

Kolektyvai: jaunių ir jaunučių chorai, pučiamųjų instrumentų orkestras, akordeonų orkestras, kanklių ansamblis, styginių instrumentų ansamblis

*į šią programą priimami pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigę mokiniai

 

IŠPLĖSTINIO MUZIKINIO UGDYMO – TRUKMĖ 1 METAI

Muzikavimas: fortepijonas, saksofonas, vargonai.

*į šią programą priimami pagrindinio muzikinio ugdymo programą baigę mokiniai

 

MUZIKOS MĖGĖJŲ MENINIO UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Muzikavimas: fortepijonas, akordeonas, kanklės, gitara, smuikas, solinis ir chorinis dainavimas, klarnetas, būgnai, saksofonas, variniai pučiamieji (tūba, eufonija), vargonai.

*galima rinktis solfedžio pamokas

 

PRADINIO DAILĖS UGDYMO – TRUKMĖ 3 METAI

Privalomi branduolio dalykai: spalvinė (tapyba, kompozicija) ir erdvinė raiška (keramika)

PAGRINDINIO DAILĖS UGDYMO – TRUKMĖ 4 METAI

Privalomi branduolio dalykai: piešimas, tapyba, keramika, kompozicija, dailėtyra ir pasirenkamas dalykas