Ugdymo programos

 1. Fortepijono instrumento ankstyvojo ugdymo programa.
 2. Fortepijono pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 3. Fortepijono pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 4. Fortepijono išplėstinio ugdymo programa.
 5. Fortepijono muzikos mėgėjų programa.
 6. Akordeono ankstyvojo ugdymo programa.
 7. Akordeono pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 8. Akordeono pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 9. Akordeono muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 10. Saksofono ankstyvojo muzikinio ugdymo programa.
 11. Saksofono pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 12. Saksofono pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 13. Saksofono instrumento išplėstinė ugdymo programa.
 14. Saksofono muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 15. Smuiko ankstyvojo ugdymo programa.
 16. Smuiko pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 17. Smuiko pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 18. Smuiko muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 19. Chorinio dainavimo pradinio formalųjį švietimą papildanti ugdymo programa.
 20. Chorinio dainavimo pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 21. Solinio dainavimo muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 22. Klarneto ankstyvojo muzikinio ugdymo programa.
 23. Klarneto pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 24. Klarneto pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 25. Klarneto muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 26. Kanklių pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 27. Kanklių pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
 28. Kanklių muzikos mėgėjų ugdymo programa.
 29. Varinių pučiamųjų instrumentų ankstyvojo muzikinio ugdymo programa.
 30. Varinių pučiamųjų instrumentų pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  1. Varinių pučiamųjų instrumentų pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  2. Varinių pučiamųjų instrumentų muzikos mėgėjų programa.
  3. Gitaros pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  4. Gitaros pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  5. Gitaros muzikos mėgėjų ugdymo programa.
  6. Solfedžio pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  7. Solfedžio pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  8. Muzikos mėgėjų elektroninių klavišinių instrumentų ugdymo programa.
  9. Muzikos mėgėjų estradinio muzikavimo ugdymo programa.
  10. Kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose programa.
  11. Ankstyvojo ugdymo (be integruoto muzikos instrumento) programa.
  12. Vargonų instrumento išplėstinio ugdymo programa.
  13. Būgnų muzikos mėgėjų ugdymo programa.
  14. Dailės ankstyvojo ugdymo programa.
  15. Keramikos pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  16. Spalvinės raiškos, tapybos pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  17. Keramikos pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  18. Tapybos pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  19. Piešimo pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  20. Kompozicijos pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.
  21. Dailėtyros pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa.