Pasvalio muzikos mokyklai – 60 baigiamasis koncertas