Projektas „Road to Country Knowledge“

Pasvalio muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Maziliauskienė 2020-05-22 dalyvavo nuotoliniuose mokymuose eTwinning platformoje, kuri suteikia didžiules galimybes mokytojams ir mokiniams vystant projektinį darbą, užmezgant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius. Pradėjus veiklą mažais žingsneliais, 2020-05-29 buvo įvykdytas pirmasis projektas eTwinning platformoje „Aš Lietuvėlėj gyvenu“. Po to Pasvalio muzikos mokykla prisijungė prie tarptautinių projektų „Road to Country Knowledge“ ir „Eco-tours“.

Projekto „Road to Country Knowledge“ koordinatorius – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, partneriai – Pasvalio muzikos mokykla bei 8 mokyklų mokytojai ir mokiniai iš Turkijos. Veiklose dalyvavo 3 Pasvalio muzikos mokyklos mokinių tarybos atstovės – Kamilė Vasilevičiūtė, Rugilė ir Kamilė Mackevičiūtės. Projekto metu mokytojai ir mokiniai pagerino bendravimo užsienio kalba bei darbo informacinėmis technologijomis įgūdžius, buvo sukurti mokyklų pristatymai, projekto logotipai, sukurtas koliažas apie Pasvalio rajono istorinio paveldo objektus, Lietuvos etnografinių regionų pristatymas, vyko virtualios piešinių parodos, susitikimai su projekto partneriais. Projekto veikloms pristatyti buvo sukurta e-knyga.

2021-04-19 dieną pasiekė žinia, kad už meninį projektą „Road to Country Knowledge“ pedagogei Ramunei Maziliauskienei buvo suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ). Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Projekto veiklose dalyvavusios mokinės Kamilė Vasilevičiūtė, Rugilė ir Kamilė Mackevičiūtės buvo apdovanotos eTwinning mokinio Kokybės ženkleliu už projektą.