Sveikiname!

Puikūs mokyklos mokinių pasiekimai  MUZIKA-@ konkurse, kurį organizavo Kauno 1-muzikos mokykla!

II respublikinio jaunųjų muzikantų konkurso “MUZIKA-@” 915 dalyvius vertino daugiau kaip 70 Lietuvos muzikos / meno / aukštųjų muzikos ugdymo įstaigų dėstytojų bei mokytojų.

Mūsų mokyklą šiame konkurse puikiai atstovavo 7 mokiniai, kuriuos konkursui ruošė 5 mokytojai.

SVEIKINAME

vargonininką LEONĄ ANDŽIŲ pjesės pogrupyje laimėjusį I vietą,

polifonijos pogrupyje – GRAND PRIX, mokytojas Rimvydas Mitkus

Pianistes:

MEDĄ VAIČELIŪNAITĘ pjesės pogrupyje laimėjusią I vietą, mokytoja Lolita Trepekūnienė.

UGNĘ GRUZDAITĘ laimėjusią II vietą, mokytoja Vijolė Eidukaitė.

SAULĘ ŠIMKAITYTĘ laimėjusią III vietą, mokytoja Vijolė Eidukaitė.
Trombonininkę MARIJĄ MATIUKAITĘ džiazinės pjesės pogrupyje laimėjusią I vietą, mokytojas Vytautas Bičkauskas, koncertmeisterė Kristina Matulienė.

Akordeono mokytojos Elonos Rodžienės mokinius:

NEDĄ STANKEVIČIŲ pjesės pogrupyje laimėjusį I vietą!

TOMĄ SAMULĖNĄ džiazinės pjesės pogrupyje laimėjusį II vietą!