Informacija

Projekto

„Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą(KA210-YOU – Small-scale partnerships in youth n° 2021-1-LT02-KA210-YOU-000031044)
veiklų savaitė 03-20/24 Pasvalio muzikos mokyklojeErasmus+ projekto „Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“ partnerių susitikimas Lietuvoje

Kovo 20/24 dienomis Pasvalio muzikos mokykloje vyko tarptautinio projekto „Daugiakultūriškumas – priemonė jaunimo integracijai į visuomeninį, socialinį, kultūrinį, politinį Europos šalių gyvenimą“ partnerių susitikimas. Į mokyklą atvyko mokinių grupės iš Miguel Torgos vidurinės mokyklos (Portugalija) ir licėjaus „Voltaire“ (Rumunija).

Pirmąją projekto dieną mūsų svečiai susipažino su Pasvalio rajono ypatumais ir istorija Pasvalio krašto muziejuje, dalyvavo edukacijoje „Pažink Pasvalį detektyvo akimis“. Jie turėjo puikią galimybę palyginti ne tik projekte dalyvaujančių šalių kraštovaizdį, bet ir geriau pažinti jų istoriją, nepriklausomybės siekį, tradicijas, papročius. Po pietų vyko susitikimas su Pasvalio muzikos mokyklos bendruomene, kurio metu buvo pristatytos mokyklos veiklos sritys, neformaliojo ugdymo svarba vaiko asmenybės raidai. Svečiai iš Portugalijos ir Rumunijos pristatė savo mokyklas, projekte dalyvaujančius mokinius bei mokytojus. Po susitikimo vyko du neformaliojo ugdymo užsiėmimai. Dailės edukacijos metu projekto jaunimas iš antrinių žaliavų gamino skirtukus knygoms. Vyko pokalbiai apie tvarumą, gamtos apsaugą, „antrąjį“ daiktų gyvenimą. Kitos edukacijos metu vaikai turėjo galimybę prisistatyti, papasakoti apie savo pomėgius bei geriau pažinti į mokyklą atvykusius vaikus, sužinoti apie jų svajones, baimes, lūkesčius.

Antrąją susitikimo dieną mokyklų delegacijos ruošė ir pristatė stendus apie daugiakultūriškumą Lietuvoje, Portugalijoje bei Rumunijoje. Jaunimas išsamiai pristatė jų šalyse gyvenančias tautines mažumas, domėjosi kitų tautų kultūrų įtaka šalių politiniam, kultūriniam, visomeniniam gyvenimui. Ruošiant stendus atsiskleidė vaikų kūrybiškumas, meilė savo kraštui bei stiprėjo suvokimas, kad šalia gyvenantys kitų tautybių žmonės padaro mūsų šalį, regioną įdomesnį ir turtingesnį. Po pietų laukė pažintis su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, atviru jaunimo centru „Mono stereo“ bei senaisiais amatais Pasvalio rajone. Bibliotekoje projekto dalyviai aplankė Mariaus Katiliškio atminimo kambarį, garso įrašų studiją, sensorinį kambarį, išbandė stalo žaidimus. Susipažinus su bibliotekos erdvėmis ir jos teikiamomis galimybėmis jaunimui, vyko diskusija „Klimato pokyčiai…ar aš galiu ką nors pakeisti?“ Diskusijos tikslas – skatinti jaunų žmonių sąmoningumą, atsakingą elgesį gamtoje, domėjimąsi ekologija, žmogaus daroma įtaka klimato pokyčiams. Diskusijos metu vaikai turėjo galimybę kalbėtis su draugais apie aplinkosaugos problemas bei pasiūlyti sprendimus, ką kiekvienas iš jų gali padaryti, kad aplinka, kurioje gyvename, kuo mažiau kentėtų nuo neatsakingo elgesio. Po diskusijos buvo pristatyta Pasvalio muzikos mokyklos mokinių tarybos veikla, dalintasi gerąja patirtimi apie šių mokinių savivaldos institucijų veiklas Portugalijos ir Rumunijos mokyklose. Dienos veiklos baigėsi pažintimi su senaisiais amatais Pasvalio rajone, Raubonių karšykloje.

Trečiąją susitikimo dieną jaunimo laukė pažintis su Klaipėdos karalienės Luizės atviru jaunimo centru, kuris duris lankytojams atvėrė tik 2022 metais. Centro veiklos sritis – vykdyti atvirą darbą su jaunimu, teikti jiems socialines, pedagogines ir psichologines paslaugas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro numatyta tvarka. Centro administratorė Jūratė Paulauskienė ir metodininkas Daumantas Andrašūnas pristatė čia vykstančias veiklas, o po to jaunimas turėjo galimybę praleisti laiką centro erdvėse – žaidė krepšinį, biliardą, stalo žaidimus. Po pietų laukė pažintis su Kuršių nerija, kuri įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Kuršių nerija – saugoma teritorija, joje įkurti Kuršių nerijos nacionaliniai parkas Lietuvos dalyje ir Kuršių nerijos nacionalinis parkas Kaliningrado srityje. Kuršių nerijos nacionalinio parko augmenija gausi įvairiausių rūšių, tarp kurių 31 įrašyta į Lietuvos Raudonąją knygą. Svečiai aplankė kormoranų ir pilkųjų garnių koloniją, Raganų kalną, mirusias kopas, Parnidžio kopą ir Saulės laikrodį, grožėjosi Nidos senamiesčiu.

Pažintį su Lietuva projekto partneriai tęsė Vilniuje. Aplankėme Gedimino bokštą, Katedrą, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčias, grįžtant užsukome į Trakų pilį. Bet svarbiausias susitikimas vyko Vilniaus arkivyskupijos Caritas Alternatyvaus mokymo centre jaunimui. Jo darbuotojas Donatas Nagumanovas papasakojo, kad šis centras veikia nuo 2002 m. ir yra skirtas atskirtyje esantiems jauniems žmonėms. Išskiriamos trys veiklos kryptys – struktūruota darbinių įgūdžių ir kompetencijų lavinimo programa, socialinė-psichologinė pagalba bei atviras darbas su jaunimu. Centras vykdo prevencines programas prieš nusikalstamumą, patekimą į gatvę, iškritimą iš švietimo sistemos, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimą taip pat vykdoma intervencija – darbas su šeima, mokykla, probacijos tarnyba ir kt., rūpinasi baziniais jaunuolių poreikiais (apgyvendinimu, maistu, higiena, laisvalaikiu). Kiekvienais metais čia apsilanko ir pagalbos sulaukia apie 30 jaunuolių. Vienas iš centro užsiėmimų yra psichoterapinės grupės, kurių metų vaikai įvairiomis temomis kalbasi su ten dirbančiais specialistais. Atsiradus abipusiam pasitikėjimui, jaunuoliai atsiveria ir pradeda kalbėti skaudžiausia jiems tema – apie šeimą.

Paskutiniąją viešnagės Lietuvoje dieną projekto jaunimas dalyvavo dailės edukacijoje, kurioje dekoravo drobinius maišelius. Kiekvienas vaikas užrašė palinkėjimus, kurie dar ilgai primins mūsų šalį ir naujai sutiktus draugus. Po pietų vyko susitikimas Pasvalio rajono savivaldybėje, kur administracijos direktorius Povilas Balčiūnas pasveikino svečius, o jaunimo reikalų koordinatorius Žygimantas Matulas išsamiai bei dinamiškai pristatė Pasvalio rajoną. Pasvalio kultūros centre vyko projekto savaitės veiklų apibendrinimas bei pažymėjimų įteikimas. Po to laukė pažintis su Aukštaitijos regiono tradiciniais šokiais ir dainomis, jaunimas turėjo galimybę išgirsti aukštaitiškas sutartines. 2010 m. lapkričio 16 d. UNESCO oficialiai įtraukė lietuviškas sutartines į UNESCO reprezentatyvaus žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Mūsų regiono melodijos persipynė su projekto šalių liaudies šokių melodijomis, suteikdamos galimybę geriau pažinti kitų šalių kultūrą, liaudies muziką, papročius. Projekto savaitės veiklas užbaigėme diskoteka jaunimui.