Sveikiname!

Balandžio 28 dieną Kupiškio meno mokykloje vyko respublikinis liaudies instrumentų festivalis – konkursas „Kanklių giesmė“.
Sveikiname solistes kanklininkes:
Austėją Maračinskaitę laimėjusią 1 vietą!
Justą Bereišytę, Miglę Gruzdaitę ir Domilę Stankevičiūtę užėmusias II vietas!
Dėkojame kanklių mokytojai Bronei Petrauskienei ir koncertmeisterei Vijolei Eidukaitei!